Program

9:00 – 10:00

Rejestracja | Kawa networkingowa | Oferta stoisk informacyjnych

SESJA PLENARNA

10:00 – 11:00

Inicjatywy i programy dla innowacyjnych przedsiębiorstw:

 • Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój, STEP I i II – Małgorzata Szczepańska, Dyrektor, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Horyzont 2020 – Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – dr Grzegorz Ambroziewicz, Deputy Head of Unit, Agencja Wykonawcza ds. MŚP (EASME)
 • Europejska Rada ds. Innowacji z perspektywy członka Grupy Doradczej – prof. Jerzy Langer, Rada Doradcza EIC
 • Wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Mariusz Frankowski, Dyrektor, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Moderacja: dr inż. Zygmunt Krasiński, Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

11:00 – 12:00

Success stories – jak zaczynali najlepsi?

 • M Sp. z o.o. – Kamil Laszuk (Instrument MŚP/Faza 1)
 • Billon Group LTD – Jacek Figuła , Dyrektor ds. komercyjnych (Instrument MŚP/Faza 2)
 • Saule Technologies – dr inż. Bartosz Bursa, Dyrektor Operacyjny (kilka różnych projektów w H2020)
 • Scope Fluidics – Szymon Ruta, Członek Zarządu (Instrument MŚP/Faza 2)
 • Solace House – Bartosz Głowacki, współzałożyciel (Instrument MŚP/Faza 1)

Moderacja: Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Zastępca Dyrektora, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

12:00 – 13:00

Lunch networkingowy

WARSZTATY RÓWNOLEGŁE

13:00 – 17:30

Warsztaty Innovation Coach: innowacyjność w świetle modelów biznesowych  (udział za zaproszeniem)

Trener: Hubert Dyba, Innovation Consultant

 Warsztaty dla przedsiębiorstw objętych działaniami coachingowymi w ramach projektu „Innovation Coach – wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I”.

13:00 – 15:30

EIC Accelerator – jak skutecznie aplikować?

 • Doświadczenia Komisji Europejskiej po pierwszym konkursie EIC Accelerator – dr Grzegorz Ambroziewicz, Agencja Wykonawcza ds. MŚP (EASME)
 • Dobre praktyki w pisaniu wniosków do programu H2020 EIC Pilot –  Anna Nikodym-Bilska, ITWL
 • Granty na Eurogranty – Arkadiusz Dewódzki, PARP
 • Sesja Q&A

13:00 – 15:30

Wsparcie dla projektów B+R z Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój

Prelegenci: Ewa Reguła i Łukasz Kurek – NCBR

 • Co to jest innowacja?
 • Kiedy i jak mogę złożyć wniosek o dofinansowanie w NCBR?
 • Jak przygotować dobry projekt badawczo-rozwojowy?
 • Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie

13:00 – 15:30

Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej i przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Prelegenci: Katarzyna Tryba i Bogdan Buczyński  – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

 • Omówienie założeń aktualnych konkursów z zakresu projektów badawczo-rozwojowych (Działanie 1.2) i wprowadzania na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) w ramach RPO WM,
 • Rozliczanie projektów za pomocą systemu SL2014

13:00 – 15:30

Strategia ochrony własności intelektualnej

Szkolenie poświęcone strategii ochrony własności intelektualnej obejmuje przede wszystkim zasady tworzenia kompleksowej strategii patentowej, dotyczącej zarówno znaków towarowych, jak i patentów:

 • Znaki towarowe, jako istotny element wartości firmy,
 • Przedmiot zgłoszenia patentowego,
 • Najważniejsze elementy strategii patentowej,
 • Procedura krajowa, EPO i PCT,
 • Terminy i koszty związane z opłatami urzędowymi w zgłoszeniu krajowym i zagranicznym,
 • Krajobraz patentu, analiza stanu techniki, zdolność patentowa i czystość patentowa

 Szkolenie organizuje BTM Innovations.