III Konferencja B+R

„Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle?”

 

Jak zacząć rozwijać swoje innowacyjne projekty, aby móc skutecznie konkurować o środki na badania, rozwój i innowacje? Jak zaczynali najlepsi? Jakie możliwości finansowania swoich pomysłów mają do dyspozycji polskie firmy jeszcze w tej perspektywie finansowej?

To pytania, na które zamierzamy odpowiedzieć podczas trzeciej konferencji z cyklu „Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle?”, na którą zapraszamy 16 grudnia 2019 r.

Tym razem wydarzenie kierujemy do przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki w świecie innowacji, chcących budować swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o B+R, jak również tych, którzy są zainteresowani aplikowaniem w ostatnich w Horyzoncie 2020 konkursach Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC).

Wydarzenie organizowane jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE i Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Wezmą w nim udział przedstawiciel Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele ministerstw, samorządu oraz biznesu.

Konferencja odbędzie się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, mieszczącym się przy ul. Rektorskiej 4 w Warszawie. Jest to jedno z miejsc na mapie Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej służące współpracy świata nauki z sektorem biznesu poprzez prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i transfer technologii.

Konferencja objęta jest patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Partnerami konferencji są: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Enterprise Europe Network, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Stowarzyszenie Top 500 Innovators, Sieć KPK,  IPMA Polska.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli polskich firm od start-upów, przez małe i średnie przedsiębiorstwa, po duże firmy, które planują swoją aktywność w obszarze badań i rozwoju, jak również tych, którzy są beneficjentami i aplikującymi o środki z Programu Horyzont 2020, Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy także przedstawicieli instytucji naukowych oraz administracji publicznej.

Podczas wydarzenia poznamy ofertę inicjatyw wspierających rozwój innowacyjności – założenia projektu Innovation Coach, jak również krajowe i europejskie programy dedykowane finansowaniu badań i innowacji realizowanych przez przedsiębiorstwa. Stąd sesjom plenarnym towarzyszyć będzie cykl warsztatów. Firmy, które odniosły sukces w programach ramowych UE zaprezentują swoje projekty i opowiedzą, jak zaczynały. Wydarzenie będzie także przestrzenią networkingową, umożliwiającą poznanie oferty instytucji wspierających przedsiębiorstwa oraz budowanie kontaktów.